Share:

Mecànica

Física I: Mecànica

 

Tema 0: Introducció (funcionament de l'assignatura)

Tema 1: Errors

Tema 2: Breu introducció matemàtica i cinemàtica (pdf)

Tema 3: Dinàmica (pdf)


Tema 4: Treball i energia (pdf)


Tema 5: Sistemes de N partícules. Xocs (pdf)

Tema 6: Rotacions (pdf)

 


Tema 7: Ones estacionàries (pdf)