Pol Lloveras

Pol Lloveras

Name

Dr. Pol Lloveras

Address

Departament de Física

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Universitat Politècnica de Catalunya
Office C2.3 (Building C)
C/ Eduard Maristany 10-14
08019           Barcelona
Catalonia (Spain)

Telephone/fax

0034-93.401.0824  / 0034-93.401.1839

e-mail

pol.lloverasarroba.JPGupc.edu


You may have a look at the Publication record here.

 

Teaching/Docència


Física II - Fonaments d'electromagnetisme:


- Tema 1: Camp Elèctric i Potencial

- Tema 2: Conductors i Dielèctrics

- Tema 3: Corrent Continu i Corrent Altern

- Tema 4: Camp Magnètic

- Tema 5: Inducció Electromagnètica

- Tema 6: Equacions de Maxwell

- Apèndix: Constants, magnituds i unitats, eines matemàtiques