Share:

Termodinamica

Termodinàmica

Links interessants: Coordenades crítiques pel gas de Van der Waals, La superconductivitat (Kammerling-Onnes)

Links d'interés