Diego Monserrat

Name

Diego Monserrat

Address

Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Universitat Politècnica de Catalunya
Diagonal 647 (planta 11)
08028           Barcelona
Catalonia (Spain)

Telephone/fax

e-mail

 

You'll need Skype CreditFree via Skype