Szilvia Pothoczki

en_1.png

Name

Szilvia Pothoczki

Address

Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Universitat Politècnica de Catalunya
Diagonal 647 (planta 11)
08028           Barcelona
Catalonia (Spain)

Telephone/fax

(+34) 93 401 5932

e-mail

szilvia.pothoczkiarroba.JPGupc.edu