Gabriel Cuello

Gabriel

Name

Dr. Gabriel Cuello

Address

Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Universitat Politècnica de Catalunya
Diagonal 647 (planta 11)
08028           Barcelona
Catalonia (Spain)

Telephone/fax

0034-93.405.4432

e-mail 

gabriel.cuelloarroba.JPGupc.edu