Alistar Ottochian

 

Name

Dr. Alistar Ottochian

Address

Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Universitat Politècnica de Catalunya
Diagonal 647 (planta 11)
08028           Barcelona
Catalonia (Spain)

Telephone/fax

0034-93.401.08.24

e-mail 

alistar.ottochianarroba.JPGupc.edu